Mergi la meniul principal

Ce cred mormonii despre Isus Hristos?

Află mai multe despre Fiul lui Dumnezeu și Creatorul lumii

jesus-christ-is-the-son-of-god
Mormonii cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. El a venit pe pământ pentru a ne învăța și a ne arăta modul în care să trăim

Te-ai întrebat vreodată ce cred mormonii despre Isus Hristos? Precum mulți alți creștini din întreaga lume, mormonii, cunoscuți și ca membri ai Bisericii lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă, Îl consideră pe Isus Hristos ca fiind Domnul lor și Îl preaslăvesc ca fiind Salvatorul lor. Multe crezuri mormone despre Isus Hristos sunt asemănătoare cu alte crezuri creștine despre El. Dar, de asemenea, mormonii cred în multe adevăruri pure și prețioase despre Salvator care sunt unice pentru Biserica lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă.

Cine cred mormonii că este Isus Hristos?

Precum majoritatea creștinilor, mormonii cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Creatorul lumii. Totuși, mormonii au un crez unic că Dumnezeu Tatăl și Isus Hristos sunt două ființe distincte. Mormonii cred că Dumnezeu și Isus Hristos sunt pe deplin uniți în dragostea Lor față de noi, dar că fiecare este o persoană diferită având propriul trup perfect și glorificat (vezi D&L 130:22).

Mormonii cred că toți bărbații și toate femeile care s-au născut vreodată, inclusiv Isus Hristos, au trăit alături de Dumnezeu, fiind copiii Săi de spirit înainte de această viață. Dumnezeu a dorit ca fiecare dintre noi să vină pe pământ pentru a dobândi experiență, a învăța și a crește pentru a deveni mai asemănători Lui. Dar Dumnezeu știa, de asemenea, despre copiii Lui că aveau să păcătuiască, să moară și să fie lipsiți de slava Sa. Aveam nevoie de un Salvator pentru a învinge păcatele și imperfecțiunile noastre și a ne împăca cu Dumnezeu. Mormonii cred că Isus Hristos a fost ales să fie acest Salvator cu mult timp în urmă, în timpul vieții noastre preamăritoare alături de Dumnezeu. Noi am strigat de bucurie când ni s-a prezentat planul glorios al lui Dumnezeu pentru copiii Săi (vezi Iov 38:7).

Ce cred mormonii despre viața muritoare a lui Isus Hristos?

Mormonii cred că Isus S-a născut ca prunc în Betleem. Fiind copilul lui Dumnezeu Tatăl și al unei mame muritoare, Maria, El a crescut învățând despre misiunea Sa divină și despre Evanghelia Tatălui Său rând după rând, precept după precept (vezi D&L 98:12). Mormonii cred că Isus Hristos a trăit o viață muritoare perfectă pentru a fi exemplul suprem pe care noi să-l urmăm. El a devenit Mesia, Salvatorul promis al poporului lui Dumnezeu, a Cărui venire a fost profețită de mult timp de către profeți. Scripturile consemnează că El a propovăduit Evanghelia Sa prin cuvânt și faptă pe măsură ce „El a străbătut drumurile Palestinei, vindecându-i pe cei bolnavi, făcându-i pe orbi să vadă și înviindu-i pe morți” ( „Hristos cel Viu: mărturia apostolilor,Ensign sau Liahona, apr. 2000, p. 2).

De asemenea, mormonii cred că, prin ispășirea Sa, Isus Hristos a suferit dincolo de orice descriere în Ghetsimani și pe cruce pentru păcatele întregii omeniri, astfel încât El să ne poată ajuta în mod perfect în toate suferințele noastre. Mormonii cred că Isus Hristos a murit pe cruce și a înviat pentru ca toată omenirea să poată fi înviată și să poată să se întoarcă să trăiască alături de Tatăl Ceresc iubitor. Fiind singura persoană care a trăit o viață fără păcat, Salvatorul a fost sacrificiul perfect, un miel fără cusur. Un crez unic al sfinților din zilele din urmă este că, după moartea lui Isus Hristos, El a vizitat poporul Său de pe continentul american (vezi Ioan 10:16; 3 Nefi 11).

Cum pot deveni mai asemănător lui Isus Hristos?

Isus Hristos este exemplul perfect a tot ceea ce este bun: credință, speranță, caritate, virtute, cunoaștere, răbdare, umilință, supunere și a oricărei alte trăsături demne. Mormonii cred că, pe măsură ce ne străduim să dezvoltăm aceste atribute, noi vom deveni mai asemănători lui Isus Hristos. Putem continua să devenim mai asemănători Lui pe măsură ce ne rugăm în mod frecvent, ne pocăim de greșelile pe care le facem și cercetăm scripturile pentru a învăța mai multe despre viața Sa.

 

A avea credință în Isus Hristos și a urma învățăturile Sale este singurul mod de a găsi fericire de durată. Viața noastră pe pământ ne poate aduce multe încercări, probleme și chiar suferințe. În Matei 11:28, Salvatorul ne-a promis: „Veniți la Mine, toți cei trudiți și împovărați, și Eu vă voi da odihnă”.

 

Pentru a afla mai multe despre ceea ce cred mormonii despre Isus Hristos și pentru a-ți întări relația personală cu El, vizitează mormon.org/ron.