Fiji

Cele mai recente articole

Să păstrăm pentru totdeauna iertarea păcatelor noastre

Prin puterea care sfinţeşte a Duhului Sfânt, care ne este însoţitor permanent, putem să păstrăm pentru totdeauna iertarea păcatelor noastre.

Alegeri

Fie ca noi să alegem întotdeauna ceea ce este corect, deşi mai greu de susţinut, şi nu ce este greşit, deşi mai uşor de susţinut.

Povestea lor este povestea mea

Care este povestea ta?

 

Să găsim un strămoş

Ce binecuvântare este să putem manifesta o astfel de dragoste pentru cei pe care nu-i cunoaştem personal, dar care sunt prezenți în noi când avem nevoie de ajutor, căci ei sunt ca nişte îngeri păzitori care se roagă pentru noi, îşi fac griji pentru noi şi vor ca noi să facem tot ce putem.

President Uchtdorf Visits Europe (engleză)

President Dieter F. Uchtdorf visits members and friends of the Church throughout the Europe Area.

Simplitatea consiliului

Conducătorii au fost aleşi pentru a conduce. Conduceţi asemenea Salvatorului.

De aceea, şi-au alungat frica

vârstnicul David A. Bednar descrie cum putem să ne încredem în prezent în Domnul.

Să te remarci printre cei mulți

Preşedintele Thomas S. Monson ne ajută să observăm ocaziile de slujire.

Pentru a ne aduce la El

Cartonaşele cu cele trei invitaţii la acţiune sunt destinate să ne aducă pe noi şi pe prietenii noştri mai aproape de Tatăl nostru Ceresc şi Salvator.

Generații legate în dragoste

Preşedintele Russell M. Nelson subliniază importanţa  muncii din templu şi de întocmire a istoriei familiei.

Să asigurăm strictul necesar în felul Domnului - Sfatul unui apostol

Preşedintele Dieter F. Uchtdorf explică modul în care bizuirea pe forţele noastre ne va ajuta să-i întărim pe alţii.

Binecuvântări ale zilei de sabat - o promisiune apostolică

Vârstnicii M. Russell Ballard şi Quentin L. Cook ne învaţă despre binecuvântările respectării zilei de sabat.