Fiji

Cele mai recente articole

Simplitatea consiliului

Conducătorii au fost aleşi pentru a conduce. Conduceţi asemenea Salvatorului.

De aceea, şi-au alungat frica

vârstnicul David A. Bednar descrie cum putem să ne încredem în prezent în Domnul.

Să te remarci printre cei mulți

Preşedintele Thomas S. Monson ne ajută să observăm ocaziile de slujire.

Pentru a ne aduce la El

Cartonaşele cu cele trei invitaţii la acţiune sunt destinate să ne aducă pe noi şi pe prietenii noştri mai aproape de Tatăl nostru Ceresc şi Salvator.

Generații legate în dragoste

Preşedintele Russell M. Nelson subliniază importanţa  muncii din templu şi de întocmire a istoriei familiei.

Să asigurăm strictul necesar în felul Domnului - Sfatul unui apostol

Preşedintele Dieter F. Uchtdorf explică modul în care bizuirea pe forţele noastre ne va ajuta să-i întărim pe alţii.

Binecuvântări ale zilei de sabat - o promisiune apostolică

Vârstnicii M. Russell Ballard şi Quentin L. Cook ne învaţă despre binecuvântările respectării zilei de sabat.

Aleluia

Toţi vor învia în Hristos

Să asigurăm strictul necesar în felul Domnului - Sfatul unui apostol

Preşedintele Dieter F. Uchtdorf explică modul în care bizuirea pe forţele noastre ne va ajuta să-i întărim pe alţii.