Fiji

Cele mai recente articole

Cina cu Președintele Ivory și prietenul său, fratele Robert Nilson

La 22 septembrie 2016, Președintele Ivory și prietenul său Robert Nilson s-au întâlnit cu tineretul din Chișinău.

Să venim în ajutor

Ce vei face pentru a veni în ajutor?

Templul Freiberg a fost rededicat

Templul Freiberg, Germania, a fost rededicat de preşedintele Uchtdorf. Cu o zi înainte, tinerii din ţările care merg la acest templu au participat la o sărbătoare culturală.

Săptămâna Familiei pentru tinerii adulți necăsătoriți

La 23 Septembrie a avut loc un concert dedicat ”Săptămânii Familiei pentru tinerii adulți necăsătoriți din Chișinău”.

Steagul Adevărului a Fost Înălțat

În perioada 8 – 12 august 2016 a fost organizată la Dobogoko (Ungaria) conferința pentru tineri adulți necăsătoriți.

Conferința Generală: „Cerurile se vor clătina pentru binele vostru”.

Vârstnicul Paul V. Johnson din Cei Şaptezeci descrie binecuvântările disponibile tuturor celor care participă la Conferinţa Generală.

Am fost străin

Sora Burton ne invită să ne gândim, cu ajutorul rugăciunii, la ceea ce putem să facem pentru a ajuta refugiaţii din comunităţile noastre.

Mă bizui pe forţele proprii – povestea lui Paulo

Programul pentru bizuirea pe forţele proprii l-a ajutat pe Paulo să-şi consolideze afacerea cu tâmplărie.

Duhul Sfânt

Îmi exprim dragostea şi recunoştinţa faţă de Tatăl Ceresc pentru darul Duhului Sfânt, prin care El revelează voia Sa şi ne ajută în viaţa noastră.

Președintele Dieter F. Uchtdorf vine în Moldova

Președintele Dieter F. Uchtdorf, apostol al lui Isus Hristos și al doilea consilier în Prima Președinție a Bisericii lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă, va vizita Misiunea din Moldova pe data de 6 septembrie 2016. Reuniunea va avea loc la Hotelul ”Codru” la ora 18:00 – 19:30.

O rugăminte adresată surorilor mele

Preşedintele Nelson ne vorbeşte despre importanţa femeilor şi rolul lor divin în împărăţia lui Dumnezeu.

Un model pentru obţinerea păcii

Episcopul W. Christopher Waddell - al doilea consilier în Episcopatul care prezidează

Mâine, Domnul va face lucruri minunate în mijlocul vostru

Vârstnicul Jeffrey R. Holland din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli

Inimi legate împreună

Preşedintele Henry B. Eyring ne ajută să apreciem binecuvântările şi bucuria pe care le putem avea atunci când cercetăm istoria familiei noastre.

Ocazii de ajuta

Preşedintele Thomas S. Monson ne învaţă cum să identificăm ocazii de slujire.

Ziua de sabat în Biserică

Păstrând ziua de sabat sfântă noi ne putem bucura de ea şi puteam avea parte de multe binecuvântări pe care Dumnezeu doreşte să le reverse asupra noastră.

Cred eu?

Bonnie L. Oscarson, preşedinta generală a Tinerelor Fet

Refugiu împotriva furtunii

Acest statut de refugiaţi nu îi caracterizează, însă modul în care vom răspunde la nevoile lor ne va defini pe noi.

Refugiu împotriva furtunii

Acest statut de refugiaţi nu îi caracterizează, însă modul în care vom răspunde la nevoile lor ne va defini pe noi.

Opoziţie în toate lucrurile

Opoziţia face posibil să progresăm spre ceea ce doreşte Tatăl nostru Ceresc să devenim.

Mă bizui pe forţele proprii

Programul pentru bizuirea pe forţele proprii îi educă pe participanți astfel încât să asigure cele necesare și să-și slujească familia și comunitatea.

Să păstrăm pentru totdeauna iertarea păcatelor noastre

Prin puterea care sfinţeşte a Duhului Sfânt, care ne este însoţitor permanent, putem să păstrăm pentru totdeauna iertarea păcatelor noastre.

Alegeri

Fie ca noi să alegem întotdeauna ceea ce este corect, deşi mai greu de susţinut, şi nu ce este greşit, deşi mai uşor de susţinut.

Povestea lor este povestea mea

Care este povestea ta?