Fiji

Cele mai recente articole

Un model pentru obţinerea păcii

Episcopul W. Christopher Waddell - al doilea consilier în Episcopatul care prezidează

Mâine, Domnul va face lucruri minunate în mijlocul vostru

Vârstnicul Jeffrey R. Holland din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli

Inimi legate împreună

Preşedintele Henry B. Eyring ne ajută să apreciem binecuvântările şi bucuria pe care le putem avea atunci când cercetăm istoria familiei noastre.

Ocazii de ajuta

Preşedintele Thomas S. Monson ne învaţă cum să identificăm ocazii de slujire.

Ziua de sabat în Biserică

Păstrând ziua de sabat sfântă noi ne putem bucura de ea şi puteam avea parte de multe binecuvântări pe care Dumnezeu doreşte să le reverse asupra noastră.

Cred eu?

Bonnie L. Oscarson, preşedinta generală a Tinerelor Fet

Refugiu împotriva furtunii

Acest statut de refugiaţi nu îi caracterizează, însă modul în care vom răspunde la nevoile lor ne va defini pe noi.

Refugiu împotriva furtunii

Acest statut de refugiaţi nu îi caracterizează, însă modul în care vom răspunde la nevoile lor ne va defini pe noi.

Opoziţie în toate lucrurile

Opoziţia face posibil să progresăm spre ceea ce doreşte Tatăl nostru Ceresc să devenim.

Mă bizui pe forţele proprii

Programul pentru bizuirea pe forţele proprii îi educă pe participanți astfel încât să asigure cele necesare și să-și slujească familia și comunitatea.

Să păstrăm pentru totdeauna iertarea păcatelor noastre

Prin puterea care sfinţeşte a Duhului Sfânt, care ne este însoţitor permanent, putem să păstrăm pentru totdeauna iertarea păcatelor noastre.

Alegeri

Fie ca noi să alegem întotdeauna ceea ce este corect, deşi mai greu de susţinut, şi nu ce este greşit, deşi mai uşor de susţinut.

Povestea lor este povestea mea

Care este povestea ta?

 

Să găsim un strămoş

Ce binecuvântare este să putem manifesta o astfel de dragoste pentru cei pe care nu-i cunoaştem personal, dar care sunt prezenți în noi când avem nevoie de ajutor, căci ei sunt ca nişte îngeri păzitori care se roagă pentru noi, îşi fac griji pentru noi şi vor ca noi să facem tot ce putem.

President Uchtdorf Visits Europe (engleză)

President Dieter F. Uchtdorf visits members and friends of the Church throughout the Europe Area.

Simplitatea consiliului

Conducătorii au fost aleşi pentru a conduce. Conduceţi asemenea Salvatorului.

De aceea, şi-au alungat frica

vârstnicul David A. Bednar descrie cum putem să ne încredem în prezent în Domnul.