Articole din știrile locale

  Tinerii adulți necăsătoriți din Moldova în vizită la Cetatea Soroca
  Biserica lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă acordă o importanță deosebită faptului de a-i învăța pe copii despre planul lui Dumnezeu.
  Sora Cristina B. Franco a fost chemată ca a doua consilieră în Președinția generală a Societăţii Primare a Bisericii lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă în luna aprilie a anului 2017.
  Biografii ale conducătorilor -  Reyna I. Aburto
  Biografii ale conducătorilor - Sora Sharon Eubank
  Biografii ale conducătorilor - Sora Jean B. Bingham
  Președintele Uchtdorf vizitează membri și trei temple din Europa
  Preşedintele Thomas S. Monson a spus: „Haideţi să ne bizuim pe forţele proprii şi să fim independenţi… Salvarea nu poate fi obţinută pe baza nici unui alt principiu”.
  Povestea 'Un popas la Hangiu' are la bază o mărturie pe care sora Ivory a auzit-o la scurt timp după ce a venit în misiune.
  Călătoria la templu a fost o binecuvântare foarte mare pentru ei! 
  Isus ne-a învăţat: „Şi dacă va fi ca voi să lucraţi toate zilele propovăduind pocăinţa către acest popor şi veţi aduce chiar numai un suflet la Mine, ce mare va fi bucuria voastră cu el în împărăţia Tatălui Meu”.
  Pe măsură ce lumea continuă să se schimbe şi inimile oamenilor vor ceda, putem găsi tărie şi pace în credinţa în Isus Hristos.