Modificări anunțate care au scopul de a întări tinerii

  young_people

  Rolul principal al episcopului este accentuat și președințiile Tinerilor Băieți la nivel de episcopie sunt desființate

  Conducătorii Bisericii lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă au anunțat modificări privind cvorumurile Preoției aronice și clasele Tinerelor Fete, modificări care le oferă tinerilor băieți și tinerelor fete mai multe ocazii de dezvoltare pe mai multe planuri. Preoția aaronică reprezintă cel mai mic dintre cele două niveluri ale preoției din Biserică și este conferită bărbaților sfinți din zilele din urmă credincioși începând din anul în care împlinesc 12 ani.

  „Modificările pe care le anunțăm acum sunt menite să ajute tinerii băieți și tinerele fete să-și dezvolte propriul potențial sacru”, a spus președintele Russell M. Nelson în cadrul sesiunii de sâmbătă după-amiază a celei de-a 189-a Conferințe Generale Bianuale. „Dorim, de asemenea, să întărim cvorumurile Preoției aaronice și clasele Tinerelor Fete și să le asigurăm sprijin episcopilor și altor conducători adulți în timp ce ei slujesc generației care se ridică.” „Prima [responsabilitate] și cea mai importantă [a episcopului] este de a avea grijă de tinerii băieți și de tinerele fete din episcopia sa. Episcopul și consilierii săi conduc lucrarea cvorumurilor Preoției aaronice și pe cea a claselor Tinerelor Fete din episcopie.”

  Video în limba engleză

  Modificări care privesc episcopii, Tinerii Băieți și cvorumurile Preoției aaronice

  Vârstnicul Quentin L. Cook, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, a detaliat ce se va modifica pentru cvorumurile Preoției aronice. Dânsul a anunțat, de asemenea, o modificare privind episcopii, aceea de se sfătui cu regularitate cu președintele Tinerelor Fete.

  Episcopii locali trebuie să conducă și să îndrume tinerii; președințiile Tinerilor Băieți la nivel de episcopie sunt desființate

  Președințiile Tinerilor Băieți (bărbați adulți care conduc tinerii băieți) la nivel de episcopie sunt acum desființate, astfel încât episcopii locali să poată conduce și îndruma mai direct tinerii. Vârstnicul Cook a spus că această practică se aliniază cu scriptura referitoare la conducerea Bisericii, dată lui Joseph Smith în 1835: „Episcopatul este președinția acestei preoții [aaronice] și deține cheile sau autoritatea acesteia”. Aceasta înseamnă, a spus vârstnicul Cook, că tinerii băieți și tinerele fete dintr-o congregație trebuie să fie prioritatea cea mai înaltă a unui episcop.

  „Aceste modificări vor ajuta episcopii și pe consilierii lor să se concentreze asupra responsabilităților lor cele mai importante față de tineri și de copiii de la Societatea Primară”, a spus vârstnicul Cook. „[De asemenea, aceste modificări vor] face ca puterea și îndatoririle Preoției aaronice să fie elementele principale în viața fiecărui tânăr băiat și obiectivele personale ale acestuia.”

  În responsabilitățile lor privind tinerii, episcopatele vor fi ajutate de bărbați adulți, slujind în calitate de consultanți și specialiști ai cvorumului Preoției aaronice, și de conducătoarele Tinerelor Fete.

  Președintele Tinerelor Fete raportează acum direct episcopului și se sfătuiesc direct cu acesta

  Vârstnicul Cook a anunțat, de asemenea, că președintele Tinerelor Fete vorbesc acum direct cu episcopul.

  „Președinta Tinerelor Fete va raporta direct episcopului episcopiei și se va sfătui direct cu el”, a spus dânsul. „În trecut, această însărcinare putea fi delegată unui consilier, dar începând de acum, tinerele fete vor fi responsabilitatea directă a celui care deține cheile de a prezida asupra episcopiei.”

  Președinta Societății de Alinare (conducătoarea tuturor femeilor adulte) la nivel de episcopie va continua să raporteze direct episcopului.

  Pe lângă acestea, președintele Tinerelor Fete pot să-și asume un rol mai mare în sfătuirea tinerelor fete. „O conducătoare a Tinerelor Fete poate îndeplini cel mai bine nevoile unei anumite tinere fete”, a explicat vârstnicul Cook.

  Vârstnicul Cook a spus că președințiile Tinerilor Băieți vor continua să existe la nivelurile general și de țăruș ale conducerii Bisericii. Un membru al fiecărui Înalt Consiliu la nivel de țăruș va sluji în calitate de președinte al Tinerilor Băieți la nivel de țăruș. Un alt membru al Înaltului Consiliu la nivel de țăruș va sluji în calitate de președinte al Școlii de duminica la nivel de țăruș.

  Alte modificări organizatorice de remarcat

  Vârstnicul Cook a menționat, de asemenea, alte modificări care vor fi incluse în scrisori care vor fi trimise conducătorilor Bisericii din toată lumea.

  • Adunarea comitetului pentru tineri a episcopatului va fi înlocuită cu un consiliu al tinerilor la nivel de episcopie.
  • Expresia „activitate comună a Tinerilor Băieți și Tinerelor Fete” nu va mai fi folosită și se vor folosi espresiile „activități ale Tinerelor Fete”, „activități ale cvorumului Preoției aaronice” sau „activități ale tinerilor”. Aceste activități se vor desfășura săptămânal, acolo unde este posibil.
  • Bugetul episcopiei pentru activitățile tinerilor va fi împărțit, în mod echitabil, între Tinerii Băieți și Tinerele Fete în funcție de numărul de tineri din fiecare organizație. O sumă suficientă va fi alocată activităților Societății Primare.
  • La toate nivelurile – episcopie, țăruș și general – Biserica va folosi termenul „organizație” în loc de expresia „organizație auxiliară”. Cei care conduc organizațiile Societatea de Alinare, Tinerele Fete, Tinerii Băieți, Societatea Primară și Școala de duminica la nivel general vor fi cunoscuți ca „oficianți generali”. Cei care conduc organizații la nivel de episcopie și țăruș vor fi cunoscuți ca „oficianți la nivel de episcopie” și „oficianți la nivel de țăruș”.

  „Aceste acțiuni, alături de cele anunțate în ultimii doi ani, nu sunt modificări izolate”, a spus vârstnicul Cook. „Fiecare modificare este o parte integrantă a unui tipar corelat menit să binecuvânteze sfinții și să-i pregătească pentru a-L întâlni pe Dumnezeu.”

  Vârstnicul Ronald A. Rasband, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, ultimul vorbitor al sesiunii de sâmbătă după-amiază, a mulțumit organizației Boy Scouts of America (Cercetașii din America) și sfinților din zilele din urmă care s-au oferit voluntar pentru a o sprijini. Începând cu 1 ianuarie 2020, Biserica va implementa un nou program pentru tinerii băieți și tinerele fete din lumea întreagă.

  „Asocierea noastră cu Boy Scouts of America, care se încheie acum, va fi mereu o moștenire importantă pentru mine și pentru Biserică”, a spus vârstnicul Rasband. „Organizației de cercetași, numeroșilor bărbați și femei care au slujit cu sârguință în calitate de conducători ai cercetașilor, mamelor – care au un mare merit – și tinerilor băieți care au fost implicați în programul cercetașilor, vă spunem: «Vă mulțumim»”.

  Modificări pentru clasele Tinerelor Fete

  Video în limba engleză

  La sesiunea femeilor a conferinței generale, sâmbătă seara, președinta generală a Tinerelor Fete, sora Bonnie H. Cordon, a anunțat noul crez al Tinerelor Fete și modificări ale organizării și denumirilor claselor Tinerelor Fete. Dânsa a accentuat, de asemenea, importanța faptului că fiecare clasă a Tinerelor Fete are o președinție, prin aceasta oferindu-se tinerelor fete ocazii de a conduce.

  Noul crez al Tinerelor Fete

  Noul crez al Tinerelor Fete este scris mai jos în întregime:

  Sunt o fiică preaiubită a unor Părinți Cerești și am o natură divină și un destin etern.

  În calitate de ucenică a lui Isus Hristos, mă străduiesc să devin ca El. Caut să primesc revelație personală și acționez potrivit acesteia și le slujesc altora în numele Său sfânt.

  Voi fi o martoră a lui Dumnezeu în toate timpurile și în toate lucrurile și în toate locurile. Pe măsură ce mă străduiesc să fiu demnă de exaltare, prețuiesc darul pocăinței și caut să progresez în fiecare zi.

  Cu credință, îmi voi întări căminul și familia, voi face și voi ține legăminte sacre și voi primi rânduielile și binecuvântările templului sfânt.

  „Puteți observa că pronumele «noi» a fost înlocuit cu pronumele «eu»”, a spus sora Cordon. „Aceste adevăruri sunt valabile pentru fiecare dintre voi în mod individual. Tu ești o fiică preaiubită a unor Părinți Cerești. Tu ești o ucenică de legământ a Salvatorului nostru, Isus Hristos. Vă invit să studiați și să cugetați asupra acestor cuvinte. Știu că, dacă veți face acest lucru, veți dobândi o mărturie despre veridicitatea lor. Înțelegerea acestor adevăruri va schimba modul în care abordați încercările. Faptul de a ști care vă sunt identitatea și scopul vă va ajuta să vă aliniați voia la cea a Salvatorului.”

  Modificări pentru clasele Tinerelor Fete

  Timp de mai mult de un secol, programul pentru Tinere Fete al Bisericii a împărțit fetele în trei clase. Mergând mai departe, a spus sora Cordon, conducătoarele Tinerelor Fete și episcopii lor trebuie să se gândească și să se roage cu privire la nevoile tinerelor fete din episcopia lor și să le organizeze după vârstă, potrivit mărimii și nevoilor fiecărui grup în parte.

  De exemplu, o episcopie cu doar câteva tinere fete poate să aibă doar o clasă a Tinerelor Fete din care să facă parte toate tinerele fete. Sau o episcopie cu un număr mare de tinere fete cu vârsta de 12 ani și un număr mic de tinere fete care sunt mai mari poate avea două clase – una pentru tinerele fete în vârstă de 12 ani și alta pentru cele care sunt mai mari.

  „Indiferent de cum sunt organizate clasele voastre, voi, tinerele fete, sunteți esențiale în clădirea unității”, a spus sora Cordon. „Fiți o lumină pentru cei din jurul vostru. Fiți sursa de dragoste și grijă pe care sperați să le primiți de la alții. Rugându-vă în inima voastră, continuați să ajutați și să fiți o forță a binelui. Pe măsură ce veți face aceasta, viața voastră se va umple de bunătate. Veți avea sentimente mai bune față de ceilalți și veți începe, în schimb, să vedeți bunătatea din ei.”

  Noile denumiri ale claselor Tinerelor Fete

  Sora Cordon a spus că toate clasele vor fi numite „Tinerele Fete” și, când este nevoie, vor fi diferențiate după vârstele acelora care participă la clasa respectivă („Tinerele Fete 12-13 ani”, de exemplu). Denumirile Albină, Trandafir și Laur nu se vor mai folosi.

  Întărirea președințiilor claselor Tinerelor Fete

  Sora Cordon le-a reamintit tinerelor fete și conducătoarelor lor importanța faptului ca fiecare clasă să aibă o președinție care să conducă clasa. „Planul divin este ca tinerele fete să fie chemate să conducă la vârste mici”, a spus dânsa.

  Așa cum sunt tinerii băieți și conducătorii lor, conducătoarele tinerelor fete trebuie să fie îndrumătoare ale tinerelor fete – dar să nu facă, niciodată, munca în locul lor.

  „Oricare ar fi nivelul de experiență în conducere al președinției unei clase, începeți de la nivelul lor și ajutați-le să dezvolte îndemânările și încrederea care le vor binecuvânta în calitate de conducătoare”, a spus dânsa. „Fiți alături de ele, dar nu preluați controlul. Spiritul vă va îndruma pe măsură ce le veți îndruma.”

  Prima Președinție susține aceste modificări

  „Membrii Primei Președinții și cei ai Cvorumului celor Doisprezece susțin, la unison, implementarea acestor acțiuni de a-i întări pe tinerii noștri”, a spus președintele Nelson sâmbătă după-amiază. „Oh, cât de mult îi iubim și cât de mult ne rugăm pentru ei! Ei sunt «Speranța lui Israel, a Sionului armată, [copiii zilei promise]». Ne exprimăm încrederea deplină în tinerii noștri și recunoștința în ceea ce-i privește.”

  Congregațiile din întreaga lume pot implementa aceste modificări cât de repede pot, dar ele trebuie să fie implementate până la 1 ianuarie 2020.


  Resurse suplimentare

  October 2019 General Conference News and Announcements