Mergi la meniul principal

Doctrină și legăminte – revelații din cer

Află ce cred mormonii despre revelație în zilele noastre


mormons-believe-in-the-doctrine-and-covenants.jpg
Mormonii cred că Doctrină și legăminte este o carte de scripturi care conținere revelații sacre primite de profetul Joseph Smith și alți profeți.

Membrii Bisericii lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă, numiți uneori mormoni, cred că atât Biblia, cât și Cartea lui Mormon sunt scripturi. Mormonii mai cred în alte două cărți de scripturi, una dintre ele fiind numită Doctrină și legăminte. Pentru mormoni, „Doctrină și legăminte este o colecție de revelații divine și declarații inspirate, date pentru întemeierea și administrarea împărăției lui Dumnezeu pe pământ în zilele din urmă” (Introducere la Doctrină și legăminte). Mormonii sunt recunoscători pentru cunoașterea că revelațiile lui Dumnezeu pentru omenire nu s-au terminat odată cu Biblia.

Ce cred mormonii despre Doctrină și legăminte?

Biserica lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă a fost organizată în data de 6 aprilie 1830 de profetul Joseph Smith (vezi D&L 21, titlu de capitol). În perioada de început a Bisericii, atât membrii, cât și conducătorii Bisericii încă învățau despre doctrina, scopul și organizarea Bisericii adevărate a lui Dumnezeu și erau nerăbdători să cunoască voia Sa. În una dintre primele consemnări ale Bisericii citim: „În aceste zile de început ale Bisericii, exista o mare dorință de a obține cuvântul lui Dumnezeu cu privire la fiecare subiect care privea într-un fel salvarea noastră” (History of the Church – Manuscris, vol. A-1, p. 146, josephsmithpapers.org). Majoritatea revelațiilor din Doctrină și legăminte au fost primite de Joseph Smith „ca răspuns la rugăciune, în perioadele în care erau necesare și rezultau din situații concrete de viață cu implicarea unor persoane reale” (Introducere la Doctrină și legăminte). Unele revelații au fost primite ulterior, de alți profeți ai Bisericii. Deși majoritatea secțiunilor din Doctrină și legăminte se adresează membrilor Bisericii, mormonii cred că Doctrină și legăminte este o colecție de „[mesaje, avertizări și îndemnuri]… pentru beneficiul întregii omeniri” (Introducere la Doctrină și legăminte).

Ce este unic cu privire la Doctrină și legăminte?

Spre deosebire de Biblie și de Cartea lui Mormon, Doctrină și legăminte nu este o traducere a unor scripturi antice. Cartea Doctrină și legăminte este unică în rândul scripturilor, în sensul că reprezintă glasul Domnului îndreptat către oamenii care trăiesc acum, în ceea ce mormonii numesc „zilele din urmă” (vezi Doctrine and Covenants Student Manual, a doua ediție [manual al Sistemului Educațional al Bisericii, 2001], p. 1-2). Include „principiile și procedurile privind guvernarea Bisericii” în zilele noastre, alături de porunci, promisiuni și doctrine (Gordon B. Hinckley, „The Order and Will of God”, Ensign, ian. 1989, p. 4).

În plus, în multe revelații din Doctrină și legăminte Domnul Însuși Se adresează. În Doctrină și legăminte, glasul Domnului este atât plin de compasiune, cât și ferm. Este un glas de avertizare pentru oamenii de pe pământ, ca ei să se pregătească înainte de cea de-a Doua Venire a Domnului Isus Hristos (vezi Introducere la Doctrină și legăminte). Mormonii cred că Doctrină și legăminte cuprinde „doctrinele salvării, principiile care vor aduce [omenirii] o plenitudine a bucuriei” și legăminte sacre, „care sunt mai importante decât toate bogățiile pământului” (Doctrine and Covenants Student Manual, p. vii).

Cum pot afla mai multe?

Mormonii cred că, pe lângă scrierea cărții Doctrină și legăminte, multe alte miracole au avut loc ca parte a întemeierii Bisericii lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă. Pentru a afla mai multe despre restaurarea Bisericii lui Isus Hristos, vizitează mormon.org/ron.